Списание "Наука кардиология"През периода 2000 – 2019 г. списание “Наука Кардиология” е официално издание на Фондация ”Академия-Кардиология”. В това пълноцветно списание се публикуват обзорни статии от водещи бълга.ски специалисти, оригинални статии с данни от практическата медицина, преводни статии от известни международни учени. Списанието цели да достави до българските лекари най-новите научни и практически достижения в медицината, както и да спомогне за създаване на практически умения.

Почетен главен редактор – акад. Илия Томов 
Главен редактор – доц. Борислав Георгиев 

Списанието се рапространява по пощата и на различни научни форуми и всеки брой достига до над 8 000 български лекари. Желаещите да го получават редовно могат да намерят необходимата информация на адрес www.arbilis.com. 

Някои от по-интересните публикации, намерили място в списание „Наука Кардиология“ през последните години, са достъпни онлайн.