Фондация „Академия-Кардиология“

Фондация „Академия-Кардиология“ е учредена през 1999 г. и нейна основна цел е да разпространява сред българските лекари – информация за съвременните подходи в профилактиката, диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, и сред населението – подходите за предпазване от най-масовите заболявания и техните усложнения.

Фондация „Академия-Кардиология“ реализира целите си чрез организиране на лекционни курсове и конференции за лекари и публикации на информациони брошури за лекарите и техните пациенти.

На страниците на нашия сайт ще намерите актуална информация за настоящите проекти на фондация „Академия-Кардиология“, а така също и информация за приключили програми. Тук можете да се запознаете с някои от издадените от фондацията печатни материали, част от които вече са достъпни онлайн.

Предстоящи проекти

X научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания“

За десети път пред камерен състав от специалисти ще се обсъждат дискусионни въпроси в кардиологията. Програмата ще бъде съобразена с
новостите и противоречията в съответните области. Изданието се провежда в ограничен състав, а интересът от страна на лекарите е голям. Участниците имат възможност да дискутират актуални и интересни проблеми пряко с водещи български експерти.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


 Минали проекти

IV Научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират IV Научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати – ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОМПЕТЕНТЕН СИСТЕМЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ КОНТРОЛ„. Форумът ще се проведе в периода 19-20 януари 2024 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

 

IV научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират IV научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск – ЗАЩО РИСКЪТ ПЕРСИСТИРА?“. Форумът ще се проведе в периода 2-3 февруари 2024 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

VI научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират VI научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”. Форумът ще се проведе в периода 24-26 февруари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск. МОДИФИКАТОРИ НА РИСКА И КЛИНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ, ВЛИЯЕЩИ НА РИСКА”. Форумът ще се проведе в периода 3-5 февруари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

III научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират III научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати. КЛИНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ И ОНКОФАРМАКОЛОГИЯТА В ПОМОЩ НА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА“. Форумът ще се проведе в периода 13-15 януари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


 Минали проекти 2022

V научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират V научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”. Форумът ще се проведе в периода 16-18 декември 2022 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

II научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират II научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – „ИГРАЕМ“ ли си с доказателствата?“. Форумът ще се проведе в периода 18-20 ноември 2022 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com