Фондация „Академия-Кардиология“

Фондация „Академия-Кардиология“ е учредена през 1999 г. и нейна основна цел е да разпространява сред българските лекари – информация за съвременните подходи в профилактиката, диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, и сред населението – подходите за предпазване от най-масовите заболявания и техните усложнения.

Фондация „Академия-Кардиология“ реализира целите си чрез организиране на лекционни курсове и конференции за лекари и публикации на информациони брошури за лекарите и техните пациенти.

На страниците на нашия сайт ще намерите актуална информация за настоящите проекти на фондация „Академия-Кардиология“, а така също и информация за приключили програми. Тук можете да се запознаете с някои от издадените от фондацията печатни материали, част от които вече са достъпни онлайн.

Предстоящи проекти

III научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“

Много често в ръководства и учебници се споменава за класовия ефект на отделните терапевтични класове, но практиката показва, че не всички медикаменти са еднакви. В своите кратки характеристики те имат и различни индикации за приложение. Ще се обсъждат полезните разлики на представители на основните масово прилагани класове медикаменти в практиката – доказателства и бъдещи направления.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

X научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания“

За десети път пред камерен състав от специалисти ще се обсъждат дискусионни въпроси в кардиологията. Програмата ще бъде съобразена с
новостите и противоречията в съответните области. Изданието се провежда в ограничен състав, а интересът от страна на лекарите е голям. Участниците имат възможност да дискутират актуални и интересни проблеми пряко с водещи български експерти.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


 Минали проекти

IV Научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират IV Научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати – ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОМПЕТЕНТЕН СИСТЕМЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ КОНТРОЛ„. Форумът ще се проведе в периода 19-20 януари 2024 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

 

IV научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират IV научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск – ЗАЩО РИСКЪТ ПЕРСИСТИРА?“. Форумът ще се проведе в периода 2-3 февруари 2024 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

VI научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират VI научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”. Форумът ще се проведе в периода 24-26 февруари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск. МОДИФИКАТОРИ НА РИСКА И КЛИНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ, ВЛИЯЕЩИ НА РИСКА”. Форумът ще се проведе в периода 3-5 февруари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

III научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират III научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати. КЛИНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ И ОНКОФАРМАКОЛОГИЯТА В ПОМОЩ НА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА“. Форумът ще се проведе в периода 13-15 януари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


 Минали проекти 2022

V научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират V научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”. Форумът ще се проведе в периода 16-18 декември 2022 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

II научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират II научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – „ИГРАЕМ“ ли си с доказателствата?“. Форумът ще се проведе в периода 18-20 ноември 2022 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

III научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират III научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания“. Форумът се проведе в периода 24-26 юни 2022 г. в зала 6 на НДК с излъчване на цялата научна програма онлайн.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на: https://arbilis.com/magazin/iii-comorbidnosti/

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“. Форумът се проведе в периода 8-10 април 2022 г.  виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на: https://events.arbilis.com/?p=15301

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Първа научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират изцяло онлайн Първа научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия”. Форумът се проведе в периода 18-20 март 2022 г.  виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на: https://events.arbilis.com/?p=15301

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират изцяло онлайн Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”. Форумът се проведе в периода 18-20 февруари 2022 г.  виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на: https://events.arbilis.com/?p=15301

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Втора научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“ ‘ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ РАЗЛИЧНИ НОЗОЛОГИИ’

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират изцяло онлайн Втора научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“ ‘ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ РАЗЛИЧНИ НОЗОЛОГИИ’. Форумът се проведе в периода 28-30 януари 2022 г.  виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на: https://events.arbilis.com/?p=15301

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Първа научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират изцяло онлайн Първа научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност“. Форумът се проведе в периода 19-21 ноември 2021 г.,  виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на: https://events.arbilis.com/?p=14091 

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Х Научно-практическа конференция От науката до леглото на болния Новите реалности в условията на пандемия

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис“ ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация
организират десето юбилейно издание на Х Научно-практическа конференция От науката до леглото на болния Новите реалности в условията на пандемия. Форумът се проведе в периода 30 септември – 3 октомври 2021 г., в хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на: https://events.arbilis.com/?p=12227 

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Седма научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания 2021”

По инициатива на Фондация „Академия–Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация в периода 15 – 18 юли 2021 г., в гр. Банско, х-л Грийн Лайф, ще се проведе Седма научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания 2021”.
Форумът ще се проведе в хибридна форма – с участници на място и стрийминг на научната програма.
Научната програма е посветена на някои от най-новите и актуални проблеми в кардиологията.
Лектори ще бъдат най-добрите експерти в съответните области. Участниците ще могат да навлязат в детайли в патогенезата на чести сърдечно-съдови заболявания и доказателствата за ефективността и безопасността на важни за практика диагностични и терапевтични подходи. По време на научната конференция участниците ще имат възможност да дискутират актуални и интересни проблеми очи в очи с водещи български експерти.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Втора научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 118 -20 юни 2021 г. ще се проведе Втора научно-практическа конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания“.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма – ще има възможност участниците да присъстват на място и ще се излъчва стрийминг на живо на научната програма.

Много рядко, предимно в млада възраст, болестта е само една, но са налични редица съпътстващи рискови фактори като заседнал начин на живот, нездравословно хранене, тютюнопушене и др. В болшинството случаи на заболяване при по-възрастните хора са налични няколко хронични заболявания, които могат да затруднят поведението на лекарите по отношение на точна диагностика и правилно лечение.

През последните години все повече се обръща внимание на коморбидностите при пациенти с хронични заболявания. Оказва се, че при болен на средна възраст могат да са налични повече от две успоредно развиващи се болести, като лечението на едната може да бъде повлияно от развитието на другата болест.

Коморбидностите често са предизвикателства пред диагностично-терапевтичното поведение на лекарите. Не само общопрактикуващите лекари, но и специалистите трябва да се съобразяват с тях при избора на правилна терапия с оглед намалени вероятности за лекарствени взаимодействия или влошаване на прогнозата на пациента при лечението на едното от наличните заболявания. И тъй като сърдечно-съдовите заболявания са масови, а и съпътстващи на много други болести, интересът към темата от страна на всички лекари е много голям. Анализът на проблематиката налага добре осъвместен подход от подготвен интердисциплинарен екип.

НАУЧНА ПРОГРАМА

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 3 в НДК, София.

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 30.00 лв с ДДС.

Късна регистрация и на регистрация на място2 – 40.00 лв. с ДДС.

Намалена регистрационна такса3 – 10.00 лв. с ДДС.

Ранната регистрация е до 16 май 2021 г.

Късната регистрация и регистрация на място е в периода 17 май  –  20  юни 2021 г.

Намалената регистрационна такса важи за специалисти по здравни грижи и пенсионери.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Ако имате нужда от съдействие за хотелско настаняване, се свържете с организатора на arbilis@arbilis.com или на телефон 02/989 88 77.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Първа научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“ ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 14 – 16 май 2021 г., за първи път ще се проведе изцяло виртуално Първа научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“ ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’.

Кардиоонкологията е ново направление в кардиологията, където се обединяват диагностично-терапевтичните подходи на кардиолози и онколози с цел по-доброто лечение на онкологично болни.

НАУЧНА ПРОГРАМА

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронен бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Първа научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 19 – 21 март 2021 г., за първи път ще се проведе изцяло виртуално Първа научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”.

Националните и международните ръководства за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания са насочени предимно към контрола на артериалната хипертония, липидните нарушения, гликемията и отчасти тютюнопушенето, както и затлъстяването. Много други рискови фактори също могат да допринесат за повишаване на сърдечно-съдовата болестност и смъртност.
Ще бъдат дискутирани някои грешки в профилактиката, дефиниращи недобрия контрол на риска, както и нови малко обсъждани рискови фактори.

НАУЧНА ПРОГРАМА

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронен бележник на конференцията. Таксата включва  и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута  им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход. Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора

По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис”, ще се проведе Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход” ,Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора’.

19-21 февруари 2021 г, виртуална

Научната програма ще обхваща актуални и дискусионни теми, касаещи диагностиката и лечението на заболяванията в млада възраст – от 15 до 44 г., и зряла възраст възраст – от 45 до 59 г. Акцент ще бъде поставен върху проблема за профилактиката при тези хора, с цел да бъдат намалени усложненията и полиморбидностите в напреднала и старческа възраст.

ПРОГРАМА

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Регистрационна такса – 36.00 лв

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Четвърта научно-практическа конференция Комплексен подход в  терапията в старческа възраст и при дълголетници „Да изберем правилното решение”

По инициатива на Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис ООД, в периода 29 – 31 януари 2021 г., за първи път ще се проведе изцяло оналайн Четвърта научно-практическа конференция Комплексен подход в старческа възраст и при дълголетници „Да изберем правилното решение“.

Форумът е насочен към лечението на пациенти над 75-годишна възраст.
Конференцията предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.

НАУЧНА ПРОГРАМА

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронен бележник на конференцията. Таксата включва  и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания 2020”

Във връзка с провеждането на Шеста научна конференция на тема: „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания’2020”, поради възникналите обстоятелства, относно действащата в момента извънредна обстановка, с цел осигуряване на максимален комфорт на участници и лектори, организационният комитет на конференцията, взе решение да бъде отложено провеждането ѝ.

Конференцията ще се проведе в периода

30 юли – 2 август 2020 г.

Пред ограничен кръг от специалисти ще се обсъждат дискусионни въпроси в кардиологията. Програмата ще бъде съобразена с новостите и противоречията в съответните области.

НАУЧНА ПРОГРАМА


Научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

По инициатива на Фондация Академия-Кардиология и Арбилис ООД, за първи път ще проведе научна конференция на тема „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”. Тя ще се проведе в периода 30 октомври–01 ноември 2020 г., зала 3, НДК, гр. София.
Много рядко, предимно в млада възраст, болестта е само една, но са налични редица съпътстващи рискови фактори като заседнал начин на живот, нездравословно хранене, тютюнопушене и др. В болшинството случаи на заболяване при по-възрастните хора са налични няколко хронични заболявания, които могат да затруднят поведението на лекарите по отношение на точна диагностика и правилно лечение. През последните години все повече се обръща внимание на коморбидностите при пациенти с хронични заболявания. Оказва се, че при болен на средна възраст могат да са налични повече от две успоредно развиващи се болести, като лечението на едната може да бъде повлияно от развитието на другата болест. Коморбидностите често са предизвикателства пред диагностично-терапевтичното поведение на лекарите. С тях трябва да се съобразяват не само общопрактикуващите лекари, но и специалистите при избора на правилна терапия с намалени вероятности за лекарствени взаимодействия или влошаване на прогнозата на пациента при лечението на едното от наличните заболявания. И тъй като сърдечно-съдовите заболявания са масови, а и съпътстващи на много други болести, интересът към темата от страна на всички лекари е много голям. Анализът на проблематиката налага добре осъвместен подход от подговен интердисциплинарен екип.

НАУЧНА ПРОГРАМА

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 6 в НДК, София.

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 30.00 лв

Късна регистрация и на регистрация на място2 – 36.00 лв.

Ранната регистрация е до 1 октомври 2020 г.

Късната регистрация и регистрация на място е в периода 2  –  30  октомври 2020 г.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Ако имате нужда от съдействие за хотелско настаняване, се свържете с организатора на events@arbilis.com или на телефон 02/989 88 77.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Минали проекти

VI научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират VI научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”. Форумът ще се проведе в периода 24-26 февруари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск. МОДИФИКАТОРИ НА РИСКА И КЛИНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ, ВЛИЯЕЩИ НА РИСКА”. Форумът ще се проведе в периода 3-5 февруари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

III научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД организират III научнo-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати. КЛИНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ И ОНКОФАРМАКОЛОГИЯТА В ПОМОЩ НА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА“. Форумът ще се проведе в периода 13-15 януари 2023 г. виртуално.

НАУЧНА ПРОГРАМА

Повече информация за форума можете да получите на ТУК.

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com