Фондация „Академия-Кардиология“

Фондация „Академия-Кардиология“ е учредена през 1999 г. и нейна основна цел е да разпространява сред българските лекари – информация за съвременните подходи в профилактиката, диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, и сред населението – подходите за предпазване от най-масовите заболявания и техните усложнения.

Фондация „Академия-Кардиология“ реализира целите си чрез организиране на лекционни курсове и конференции за лекари и публикации на информациони брошури за лекарите и техните пациенти.

На страниците на нашия сайт ще намерите актуална информация за настоящите проекти на фондация „Академия-Кардиология“, а така също и информация за приключили програми. Тук можете да се запознаете с някои от издадените от фондацията печатни материали, част от които вече са достъпни онлайн.