Международни и национални препоръки за поведение при терапията на сърдечно-съдовите заболявания и безплатен достъп до периодика и научна литература

Препоръки за поведение на Американския колеж по кардиология и Американската кардиологична асоцоация
http://www.acc.org/clinical/statements.htm

Препоръки за поведение на Европейската асоциация по кардиология
http://www.escardio.org/knowledge/guidelines/Guidelines_list.htm?hit=quick

Най-богатият сайт с достъп до световната периодика
http://www.akademisyen.com/author/default.asp

От тук можете да прочетете и запазите в своя компютър няколко хиляди книги
http://www.freebooks4doctors.com/

GE медицинска енциклопедия
http://www.medcyclopaedia.com/

Други полезни връзки

ACC Clinical Statements / Guidelines 
ACC Guidelines 
ACC – Clinical Information 
ACC – Expert Consensus Documents 
ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With Acute Myocardial Infarction 
ACC/AHA Practice Guidelines 
Agency for Health Care Policy and Research Guidelines 
American Registry of Diagnostic Medical Sonographers 
Atlas of Mortality in Europe 
British Hypertension Society Guidelines for Hypertension Management 

Canadian Thrombosis Interest Group Treatment Guidelines 

Cardiac Surgery Clinical Practice Guideline List 

Cardialysis Clinical Research, Management & Core Laboratories 
Cardiovascular Clinical Trials Forum 

CMA Infobase Clinical Practice Guidelines 
CMA Cardiothoracic Surgery Practice Guidelines 
European Society of Cardiology Guidelines for Patient Management 
Health Services / Technology Assessment Text 
Heart Transplantation: Guidelines for the Referring Cardiologist 
Med Files: Cardiovascular Case Presentations 

Monitoring Warfarin Therapy Guideline 
National Guidelines Clearinghouse 
National Guideline Clearinghouse – Cardiovascular Diseases 
National Stroke Association – Stroke Prevention Guidelines 
NCEP Cholesterol Management Guidelines 
NIH Guidelines
The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 
UCLA Cardiology Clinical Guidelines 
UCSD Outpatient Heart Failure Guidelines 
University of Washington Physicians – Heart Failure Due to Systolic Dysfunction Guidelines 
WHO-ISH Guidelines for the Management of Hypertension 
WHO/ISFC Task Force Report – Cardiomyopathy 
What’s What – Clinical Trials Booklet 
World Health Organization Guidelines for the Management of Hypertension