Брошури „Добре дошли вкъщи“ и „Как да живеем отсега нататък?“

Брошури "Добре дошли вкъщи" и «Как да живеем отсега нататък?» “Добре дошли вкъщи” и "Как да живеем отсега нататък" са брошури за пациентите, изписани от болнично заведение. В тах се дават полезни съвети за поведение през първите дни след дехоспитализацията на сърдечно болния, както и основни понятия за някои най-често срещани сърдечни заболявания. Очаквайте пълния текст на брошурите.“Добре дошли вкъщи” и „Как да живеем отсега нататък“ са брошури за пациентите, изписани от болнично заведение. В тах се дават полезни съвети за поведение през първите дни след дехоспитализацията на сърдечно болния, както и основни понятия за някои най-често срещани сърдечни заболявания. Очаквайте пълния текст на брошурите.

Плакат „Артериална хипертония и органни поражения“

Плакат "Артериална хипертония и органни поражения"Плакатът „Артериална хипертония и органни поражения“ е създаден, за да бъде в полза на лекарите при разясняване на същността на артериалната хипертония и усложненията, до които тя води. Чрез плаката, много нагледно, лекарите могат да обяснят на своите пациенти с артериална хипертония защо високото кръвно нялагане трябва да бъде добре лекувано, кои са увредите от хипертонията и кои от тях могат да бъдат предотвратени или да претърпят обратно развитие при адекватен контрол на артериалното налягане с лекарства.