Наука Кардиология 1/2000

Увод:

  • Обръщение на д-р Семерджиев – Министър на здравеопазването
  • Обръщение на д-р Бойко Пенков – Директор на Националната здравноосигурителна каса

Клинични насоки:

Насоки за превенция на коронарната болест на сърцето в условията на извънболничната медицинска практика

Рискови фактори :

Национална здравноосигурителна каса:

  • Здравното осигуряване гарантира сигурност на пациентите и адекватно възнаграждение на лекарите.
  • Коментар по повдигнати въпроси относно юридическия статут на лечебните заведения по закона за лечебните заведения.

Наука Кардиология 1/2000

Увод:

Обръщение на проф. д-р Анна Еленкова – Председател на работната група по артериална хипертония към Дружеството на кардиолозите в България, ръководител на клиника по кардиология, Катедра по вътрешни болести, МУ – София.

Клинични насоки:

Насоки за диагностика, лечение и профилактика на усложненията при болни с артериална хипертония. Принципи на поведение в извънболничната медицина.

Лекарствена терапия:

Хипертония и възрасти

Артериална хипертония при възрастни хора

Научни фороми:

Изследване показва предимствата на Simvastatin пред А torvastatin за повишение на “добрия” холестерол и нивата на основен протеин, които могат да бъдат от полза срещу сърдечните заболявания .

Национална рамков договор

  • Приложение №10
  • Програма по управление на националните здравни приоритети.

Наука Кардиология 1/2000

Увод

Клинични насоки:

Насоки за диагностика и лечение на стабилната стенокардия и остриа коронарен сидром. Принципи на поведение в извунболничната медицинска практика.

Исхемична болест на сърцето:

Терапия за вулнерабилната атеросклеротична плака.

Лекарствена терапия

Нови медикаменти:

Moxonidine : установяване на нови стандарти за поносимост на антихипертензивните средства с централно действие.

Клинични проучвания:

TRACE – по-дълъг живот за пациентите след миокарден инфаркт.

Национална рамков договор:

Приложение: Програма по управление на националните здравни приоритети.

Наука Кардиология 1/2000