Наука Кардиология 1/2002

Увод:

Някои характеристики на съвременната клинична електрокадиография. Акад. Илия Томов, Национална кардиологична болница.

Електрокардиология:

Понятия и електрофизиологични особености.

Артериална хипертония:

Важността на постояния контрол върху артериалното налягане.

Патогенеза:

Синдром на хронична умора.

Рискови фактори:

Рисков фактор ли е сърдечната честота в общата популация?

Индустрия:

Историята на Софарма води началото си от миналия век – 1933 година!

Клинични проучвания:

Наука Кардиология 2/2002

Увод:

Крачка напред, две назад в ежедневната терапия. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Нормална електрокардиограма.

Хипертония

Регресия на атеросклерозата при хипертензивни пациенти.

Сърдечна недостатъчност

Приложение на бета-блокерите в лечението на сърдечната недостатъчност – практически съвети.

Клинични проучвания

The Heart Protection Study (Изследване за Предпазване на Сърцето): въпроси и отговори.

Лекарствена терапия

Наука Кардиология 3/2002

Увод:

Quo vadis. Д-р Атанас Кундурджиев, главен секретар на Българския лекарски съюз.

Електрокардиология:

Определяне и значение на електрическата ос на сърцето. Алгоритъм за разчитане на ЕКГ. Нормални вариации на ЕКГ.

Патогенеза:

Защо понижението на сърдечната честота има благоприятен ефект?

Клинични проучвания:

Статините: новият аспирин?

Лекарствена терапия:

Артериална хипертония:

  • Високо налягане – добра новина в метеорологията, лоша новина за кръвообръщението.
  • Prestarium, 4 mg: високоефективен АСЕ-инхибитор.

Нови медикаменти:

Ефективност и безопасност на Teveten® (епросартан) при тежка хипертония.

Наука Кардиология 4/2002

Наука Кардиология 5/2002

Увод:

Обръщение по повод 40-годишнината на Националната кардиологична болница. Доц. В. Пилософ, изпълнителен директор на НКБ.

Електрокардиология:

ЕКГ-диагностика на предсърдна и камерна хипертрофия. Хипертрофия на предсърдията.

Рискови факторию:

Роля на HDL-холестерола в профилактиката и лечението на коронарната болест на сърцето: препоръки на експертна група.

Захарен диабет:

Мозъчно-съдова болест:

Първична профилактика на исхемичните инсулти – част I.

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 6/2002

Електрокардиология:

Елекрофизиология и клиничен анализ на ST-сегмента – част I.

Мозъчно-съдова болест:

Първична профилактика на исхемичните инсулти – част II.

Захарен диабет:

Намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост при диабет.

Лекарствена терапия:

Знаете ли че . . .

Общ антиоксидантен капацитет на плодовете.