Наука Кардиология 1/2003

Увод:

Ще променят ли клиничните проучвания подходите за лечение на хипертонията? Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 2/2003

Наука Кардиология 3/2003

Увод:

Нови хоризонти в лечението на артериалната хипертония при болни с исхимична болест на сърцето. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

ЕКГ-интерпретация на теста с физическо натоварване.

Мозъчно-съдова болест:

Артериална хипертония, мозъчна исхемия и профилактична невропротекция с кавинтон.

Лекарствена терапия:

В помощ на Вашите пациенти:

Нещо повече за стенокардията.

Наука Кардиология 4/2003

Увод:

Нови насоки за диагностика и лечение на болни с артериална хипертония. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Становища:

Антихипертензивно лечение, кой да бъде медикаментът на първи избор?

Електрокардиология:

ЕКГ- диагностика на инфаркта на миокарда (част I ).

Национална кампания:

Медицина на доказателствата: фармакотерапия на хроничната сърдечна недостатъчност.

Лекарствена терапия:

Клинични проучвания:

Наука Кардиология 5/2003

Увод:

Българските лекари, промяна в терапевтичния подход. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

ЕКГ-диагностика на инфаркта на миокарда (част II ).

Лекарствена профилактика

Статините като кардиопротективни агенти.

Лекарствена терапия

Клинични проучвания

Наука Кардиология 6/2003

Увод:

Комбинирана медикаментозна терапия с много ниски дози на два антихипертензивни медикамента като първа линия (начална терапия) за лечение на лека/умерена неусложнена артериална хипертония. Акад. Илия Томов, Национална кардиологична болница.

Електрокардиология:

ЕКГ-диагностика на инфаркта на миокарда (част III ).

Патогенеза:

Освобождаване на азотен оксид от ендотела при хипертония и ефекти на Nebivolol (част – II).

Лекарствена терапия:

АСЕ–инхибитори като кардиопротективни медикаменти.

Клинични проучвания:

Лекарствена терапия: