Наука Кардиология 1/2004

Увод:

Световно признание на българската научна мисъл.
Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Елекртокардиология:

Анатомия и физиология на възбудно-проводната система. Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения (част II).

Патогенеза:

Освобождаване на азотен оксид от ендотела при хипертония и ефекти на Nebivolol (част II).

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 2/2004

Увод:

Непрекъснато обучение на българските лекари – мит или реалност.
Д-р Борислав Георгиев.

Електрокардиология:

Клинични проучвания:

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 3/2004

Увод:

От науката към практиката, или какво можем да дадем на българските лекари.
Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Анатомия и физиология на възбудно–проводната система. Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения (част III).

В помощ на практиката:

Приложение на локални гестагени (Прогестогел) при лечението на доброкачествените заболявания на млечните жлези.

Клинични проучвания:

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 4/2004

Увод:

Отражение ли е българската медицинска наука на системата на здравеопазването в страната? Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения. Ектопични аритмии (част III).

Клинични проучвания:

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 5/2004

Увод:

Можем ли да подобрим лечението на българските пациенти?
Д-р Борислав Георгиев.

Електрокардиология:

Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения. Ектопични аритмии (част IV).

Интервенционално лечение:

Клинични проучвания:

Лекарствена терапия:

Наука Кардиология 6/2004

Увод:

Науката – в помощ на практическата медицина.
Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения. Ектопични аритмии (част V).

Клинични проучвания:

В помощ на практиката:

Грипът като социално значимо заболяване – етиологично лечение.

Лекарствена терапия: