Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания

Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания

 

През периода 2003 – 2006 г. Фондация „Академия-Кардиология“ организира и проведе лекционни модули за Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания.

Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”

Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”

 

През 2004 и 2005 г. Фондация „Академиа-Кардиология“ организира съответно І и ІІ Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”, които се превърнаха в най-мащабните и значими научни форуми в страната.

През януари 2006 г. Арбилис ООД издаде първия сборник, включващ лекциите от ІІ Научна конференция „ От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално значими заболявания в ежедневната практика”. Сборникът е единственото по рода си медицинско издание и включва

пълните текстове на лекциите, изнесени на конференцията.