През периода 2003 – 2006 г. Фондация „Академия Кардиология“ организира и проведе лекционни модули за Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания.

През 2004 и 2005 г. организрахме съответно І и ІІ Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”, които се превърнаха в най-мащабните и значими научни форуми в страната.