Comorbidnosti-2024

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 8-10 март 2024 г. ще се проведе Пета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”.
Темата за съпътстващите заболявания и състояния стана обичайна в съвременните международни ръководства за лечение и се оформя тезата за фенотипните анализи и избора на индивидуализирана терапия. В конференцията ще се обсъждат съвременните подходи според коморбидните състояния.

Теми в научната конференция

Теми в научната конференция

  • Коморбидности и артериална хипертония
  • Сърдечно-съдови заболявания и коморбидна чернодробна патология
  • Frailty в ежедневната практика
  • Тютюнопушене, сърдечно-съдов риск и екстракардиални поражения
  • Lp(a) и възпаление при дислипидемии
  • Коморбиден захарен диабет при сърдечно-съдови заболявания
  • Саркопения

Предварителна научна програма →

©1997-2019 Фондация "Академия-Кардиология".
Всички права запазени.