FAKTIDEBATI-banner

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 11-14 юли 2024., ще се проведе Десета научна конференция Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания“. Конференцията ще се проведе присъствено, в х-л Грийн Лайф, гр. Банско.

За десети път пред камерен състав от специалисти ще се обсъждат дискусионни въпроси в кардиологията. Програмата ще бъде съобразена с
новостите и противоречията в съответните области. Изданието се провежда в ограничен състав, а интересът от страна на лекарите е голям. Участниците имат възможност да дискутират актуални и интересни проблеми пряко с водещи български експерти.

Теми в научната конференция

  • Кардиоонкология.
  • Кардиометаболитни предизвикателства
  • Ритмология.
  • Кардиомиопатии.
  • Профилактика.
  • Съвременни предизвикателства в кардиологията.
  • Периоперативната антикоагулация.
  • Липидология.

©1997-2024 Фондация "Академия-Кардиология".
Всички права запазени.