Geriatria_800

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 27-29 септември 2024 г. с Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър, ще се проведе Седма научна конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“.

За седма поредна година ще се проведе конференция, която е насочена към лечението на пациенти над 75-годиншна възраст. Геронтологията става все по-актуална и доброто познаване на лечебните подходи гарантира по-добри грижи за старите хора и по-добро качество на живот. Тематиката е всеобхватна и мултидисциплинарна.

Теми в научната конференция

  • Национална стратегия за гериатрична грижа 2021 – 2030 г.
  • Артериална хипертония при възрастни хора.
  • Саркопения и немощ.
  • Двигателна активност при стари хора.

©1997-2024 Фондация "Академия-Кардиология".
Всички права запазени.