BSSA-banner

Българската сърдечна и съдова асоциация и Арбилис организират XV Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология, която ще се проведе на в периода 14-15 юни 2024 г., в Астория Гранд хотел, гр.София.

Ще бъдат дискутирани актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Дискусията ще се проведе в условията на широк интердисциплинарен екип от водещи специалисти от различни и с важно място в здравната ни система болнични структури. По традиция се дава трибуна на младите учени в България и на техните най-добри разработки в областта на сърдечната и съдова патология.

Теми в научната конференция

  • Интензивната терапия – екипна дейност
  • Сърдечната недостатъчност – основен проблем на кардиологията през 21 век
  • Новости в антитромбозната терапия
  • Две сесии „Какво е ново в Европейските препоръки от 2023 г.“ – АХ, ОКС, ЗД и ССЗ, ИЕ, КМП и СН
  • Новости в неврологията
  • Новости в съдовата хирургия и ангиологията
  • Интересни клинични случаи

©1997-2019 Фондация "Академия-Кардиология".
Всички права запазени.