Comorbidnosti-2024

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 8-10 март 2024 г. ще се проведе Пета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”.Темата за съпътстващите заболявания и състояния стана обичайна в съвременните международни ръководства за лечение и се оформя тезата за фенотипните анализи и избора на индивидуализирана терапия. В конференцията ще се обсъждат…

BSSA-banner

Българската сърдечна и съдова асоциация и Арбилис организират XV Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология, която ще се проведе на в периода 14-15 юни 2024 г., в Астория Гранд хотел, гр.София. Ще бъдат дискутирани актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Дискусията ще се проведе в условията на широк интердисциплинарен…

©1997-2019 Фондация "Академия-Кардиология".
Всички права запазени.