Списание "Наука кардиология"

 


През периода 2000 - 2006 г. списание “Наука Кардиология” е официално издание на Фондация ”Академия-Кардиология”. В това пълноцветно списание се публикуват обзорни статии от водещи бългаски специалисти, оригинални статии с данни от практическата медицина, преводни статии от известни международни учени. Списанието цели да достави до българските лекари най-новите научни и практически достижения в медицината, както и да спомогне за създаване на практически умения.

Почетен главен редактор - акад. Илия Томов
Главен редактор – д-р Борислав Георгиев

Списанието се рапространява по пощата и на различни научни форуми и всеки брой достига до над 8 000 български лекари. Желаещите да го получават редовно могат да намерят необходимата информация на адрес www.arbilis.com.

Някои от по-интересните публикации, намерили място в списание "Наука Кардиология" през последните години, вече се достъпни онлайн.

 
 

      2000            2001            2002            2003            2004            2005

     

 

Програми и публикации за повишаване на квалификацията на лекарите

 

 

Брошура "Да предпазим сърцето на Вашите пациенти"

Брошурата "Да предпазим сърцето на Вашите пациенти", публикувана през 2000 г., съдържа полезна информация за лекарите, занимаващи се с първична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, базирана на препръките на Европейската асоциация по кардиология и на националните препръки за профилактика, относно оценката на коронарния риск и начините на работа с Картата за коронарен риск. Представени са прицелните нива на някои лабораторни параметри, под които е доказано, че профилактиката намалява риска от развитие на атеросклероза.

 

 

 

Плакат "Карта на коронарния риск"

Картата на коронарния риск, изготвена от Европейското дружество по кардиология, е плакат с размери 100х70 см, на който е изобразена предложената от много европейски научни общества карта за бърза оценка на риска от развитие на атеросклероза за период от 10 години. Тази карта е официално приета и в България и бе разпространена от фондация “Академия-Кардиология” до всички лекари от извънболничната помощ, желаещи да я притежават.
Чрез тази карта пациентите могат сами да оценят своя риск от развитие на атеросклероза, докато чакат да бъдат прегледани.

 

 

Програма за анализ на познанията на българските лекари и предпочитаниятя им при избора на терапия

Проучването BULPRAKT-HEART-study (BULgarian PRospective Analysis of the physicians' Knowledge and Therapy choice in HEART Disease Treatment And Prophylaxis) проспективно анализра познанията на лекарите за прицелните стойности за контрол на рисковите фактори, подходите в избор на лечение при основните сърдечно-съдови заболявания, избора на подход при болни с диабет и предпочитанията по отношение на лечебния подход. Скоро ще бъдат представени резултатите от проучването.

 

Програми и публикации за повишаване на здравната култура на пациентите

 


Брошури "Добре дошли вкъщи" и «Как да живеем отсега нататък?»

“Добре дошли вкъщи” и "Как да живеем отсега нататък" са брошури за пациентите, изписани от болнично заведение. В тах се дават полезни съвети за поведение през първите дни след дехоспитализацията на сърдечно болния, както и основни понятия за някои най-често срещани сърдечни заболявания. Очаквайте пълния текст на брошурите.

 

 

 


Плакат "Артериална хипертония и органни поражения"

Плакатът "Артериална хипертония и органни поражения" е създаден, за да бъде в полза на лекарите при разясняване на същността на артериалната хипертония и усложненията, до които тя води. Чрез плаката, много нагледно, лекарите могат да обяснят на своите пациенти с артериална хипертония защо високото кръвно нялагане трябва да бъде добре лекувано, кои са увредите от хипертонията и кои от тях могат да бъдат предотвратени или да претърпят обратно развитие при адекватен контрол на артериалното налягане с лекарства.

 

 

 

Конференции и конгреси

 

През периода 2003 – 2006 г. Фондация "Академия-Кардиология" организира и проведе лекционни модули за Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания.

 

 

 

 

 

През 2004 и 2005 г. Фондация "Академиа-Кардиология" организира съответно І и ІІ Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”, които се превърнаха в най-мащабните и значими научни форуми в страната.

През януари 2006 г. Арбилис ООД издаде първия сборник, включващ лекциите от ІІ Научна конференция „ От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално значими заболявания в ежедневната практика”. Сборникът е единственото по рода си медицинско издание и включва

пълните текстове на лекциите, изнесени на конференцията.

 

 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.