Списание "Наука кардиология" - година 2004

 


Увод:

Световно признание на българската научна мисъл.
Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Елекртокардиология:

Анатомия и физиология на възбудно-проводната система. Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения (част - II).

Патогенеза:

Освобождаване на азотен оксид от ендотела при хипертония и ефекти на Nebivolol (част - II).

Лекарствена терапия :

 1. Цялостен контрол на липидния профил при захарен диабет с Lescol XL.
 2. Lisinopril подобрява ендотелната функция при дулгогодишни пушачи.
 3. Enalapril и Hydrochlorothiazide при есенциална хипертония.
 4. Сравнителна бионаличност на два продукта, съдържащи Lisinopril.
 5. Клинична ефективност на Crataegus extract WS® 1442 при конгестивна сърдечна недостатъчност NYHA клас II.
 6. Isoptin® SR – в центъра на стратегията за лечение и профилактика на високорисковите пациенти с артериална хипертония и исхимична болест на сърцето.
 7. Eprosartan за лечение на хипертония.
 


Увод:

Непрекъснато обучение на българските лекари – мит или реалност.
Д-р Борислав Георгиев.

Електрокардиология:

 1. Анатомия и физиология на възбудно–проводната система. Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения (част II).
 2. QRS-продължителност в 12-канална повърхностна ЕКГ при високоразрядни спортисти.

Клинични проучвания:

 1. Резултатите от INVEST: По-нисък риск от нов диабет при пациентите, лекувани с TARKA (verapamil SR/trandolapril -180/2 mg).
 2. Започна ли ерата на агресивната липидопонижаваша терапия? Резултати от REVERSAL и PROVE-IT.
 3. Prestarium предпазва всеки пети пациент с диабет и исхимична болест на сърцето от сърдечн-съдова смърт, миокарден инфаркт и сърдечен арест.

Лекарствена терапия:

 1. Подходи в избора на АСЕ-инхибитори от българските лекари. Мястото на генеричната медикация при лечението на артериалната хипертония.
 2. Превключване между ?-блокери при болни със сърдечна недостатъчност: обосновка и практически съображения.
 3. Lisinopril подобрява артериалната функция при хиперлипидимия.
 4. Moxonidine (Phisiotens ®): клиничен профил.
 5. Фокус върху Nebivolol (част I).
 


Увод:

От науката към практиката, или какво можем да дадем на българските лекари.
Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Анатомия и физиология на възбудно–проводната система. Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения (част III).

В помощ на практиката:

Приложение на локални гестагени (Прогестогел) при лечението на доброкачествените заболявания на млечните жлези.

Клинични проучвания:

 1. Проучването VALUE потвърждава дългосрочния кардиопротективен профил на Diovan – 23% по-малко пациенти развиват диабет.
 2. Ранният и агресивен контрол на артериалното налягане е ключът към намаляването на сърдечно съдовите инциденти.

Лекарствена терапия:

 1. Фокус върху Nebivolol (част II).
 2. Клиничен опит с Linipril® при лечението на артериалната хипертония.
 3. Ефекти на eprosartan спрямо хидрохлортиазид върху маркери на съдовата оксидация и възпаление и артериалното налягане (антагонисти на системата ренин-ангиотензин, оксидация, възпаление).
 4. Ефект на Lisinopril върху прогресията на бъбречната недостатъчност при леки, протеинурични, несвързани с диабета нефропатии.
 5. Приложение на фиксирана комбинация от два медикамента в много ниски дози - нов подход при започване на лечение на артериалната хипертония.
 


Увод:

Отражение ли е българската медицинска наука на системата на здравеопазването в страната? Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения. Ектопични аритмии (част III).

Клинични проучвания:

 1. Sortis® (atorvastatin) – спира прогресията на атеросклерозата.
 2. Нови рвзултати от проучването EUROPA обясняват животоспасявавашите предимства на Prestarium.
 3. TERTENSIF SR – отлична антихипертензивна ефектност, доказва проучването X-CELLENT.
 4. Големите клинични проучвания и изследвания със Simvastatin (Zocor®) и влиянието им върху препоръките за терапевтично поведение.

Лекарствена терапия:

 1. Диротон за лечение на артериална хипертония: монотерапия и комбинация с тиазиден диуретик.
 2. Комбинирана терапия с Fosinopril (Monopril®) – какво повече можем да постигнем?
 3. Конвенционален или ретарден Метопролол тартарат при артериална хипертония?
 4. Влияние на Verapamil SR/Trandolapril (TARKA, Abbott) върху протеинурията.
 5. Metoprolol succiant (Betaloc Zok®) – бета-блокерът с най-много терапевтични индикации.
 6. Фокус върху Nebivolol (част II).
 


Увод:

Можем ли да подобрим лечението на българските пациенти?
Д-р Борислав Георгиев.

Електрокардиология:

Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения. Ектопични аритмии (част IV).

Интервенционално лечение:

 1. Радиофреквентна катетърна аблация на допълнителни връзки с антеросептална локализация.
 2. Радиофреквентна катетърна аблация при типично предсърдно трептене.

Клинични проучвания:

 1. Проучването CARDS – ново доказателство за ранния и силно изразен ефект на Sortis (atorvastatin) върху сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност при пациенти със захарен диабет.
 2. С какво допринесе проучването VALUE (Valsartan Antihypertensive Longшerm Use Evaluation trial) за световната медицина?
 3. Национално проучване: Linipril (Lisinopril) при артериална хипертония.

Лекарствена терапия:

 1. Колебанията в стойностите на артериалното налягане и връзката им със сърдечно-съдовите инциденти.
 2. Ефект от лечението с Diroton® върху амбулаторното кръвно налягане и микроалбуминурията при пациенти с хипертония и диабет.
 3. Хипертония и съпътсващи заболявания: подходяща възможност ли е Nebivolol?
 


Увод:

Науката – в помощ на практическата медицина.
Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Патогенеза на ритъмните и проводните нарушения. Ектопични аритмии (част V).

Клинични проучвания:

 1. Reviparin (Clivarin Abbott Laboratories) намалява значимо смъртността и реинфарктите без да повишава риска от инсулт - проучването CREATE.
 2. Linipril – 24-часов антихипертензивен ефект.
 3. PEACE (Prevention of Events with Angiotenzin–Converting Enzyme inhibition) - въпросите и отговорите.

В помощ на практиката:

Грипът като социално значимо заболяване - етиологично лечение.

Лекарствена терапия:

 1. Артериална хипертония – подход при лечението. Място на калциевите антагонисти в лечението на артериална хипертония.
 2. Мозъчно-съдова болест и статини.
 3. Моноприл – АСЕ-инхибиторът с доказан терапевтичен ефект в значими клинични проучвания.
 4. Ранна защита срещу внезапна смърт след миокарден инфаркт с помощта на оmega-3 PUFAs.
 5. Nebivolol: постигане на съдов и хемодинамичен контрол при пациентите с хипертония (част I).

 

 
 

      2000             2001             2002            2003             2004            2005

     2005

 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.