Списание "Наука кардиология" - година 2002

 


Увод:

Някои характеристики на съвременната клинична електрокадиография. Акад. Илия Томов, Национална кардиологична болница.

Електрокардиология:

Понятия и електрофизиологични особености.

Артериална хипертония:

Важността на постояния контрол върху артериалното налягане.

Патогенеза:

Синдром на хронична умора.

Рискови фактори:

Рисков фактор ли е сърдечната честота в общата популация?

Лекарствена терапия:

 1. Пътя на откритието.
 2. Tertensif® SR – висока ефективност и оптимална сигурност при лечение на рискови групи пациенти с артериална хипертония.
 3. Поведение при вертиго в новото хилядолетие.

Индустрия:

Историята на Софарма води началото си от миналия век – 1933 година!

Клинични проучвания:

Големи клинични проучвания с бета-блокери.

ЕКГ–тест.

 


Увод:

Крачка напред, две назад в ежедневната терапия. Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

Нормална електрокардиограма.

Хипертония

Регресия на атеросклерозата при хипертензивни пациенти.

Сърдечна недостатъчност

Приложение на бета-блокерите в лечението на сърдечната недостатъчност – практически съвети.

Клинични проучвания

The Heart Protection Study (Изследване за Предпазване на Сърцето): въпроси и отговори.

Лекарствена терапия

 1. Ramipril.
 2. Сравнителна бионаличност при steady-state условия на два продукта, съдържащи loratadine, при здрави доброволци.
 3. Променените концентрации на метаболитите при заместване на Cordarone® с генерици не могат да се установят без мониториране.
 4. Инсулинова резистентност, метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск.
 5. ENALAPRIL – най–прилаганият, най-добре познат или АСЕ-инхибитор с най-много клинични доказателства.
 6. PREDUCTAL – висока антиангинозна ефективност при болните от ИБС.
 


Увод:

Quo vadis. Д-р Атанас Кундурджиев, главен секретар на Българския лекарски съюз.

Електрокардиология:

Определяне и значение на електрическата ос на сърцето. Алгоритъм за разчитане на ЕКГ. Нормални вариации на ЕКГ.

Патогенеза:

Защо понижението на сърдечната честота има благоприятен ефект?

Клинични проучвания:

Статините: новият аспирин?

Лекарствена терапия:

 1. Диференцирани ефекти на пропусната доза Trandolapril и Enalapril при контрол на аретериалното налягане при ипертоници.
 2. Антихипертензивен ефект на Renapril (Enalapril maleat) (Балканфарма) при болни с лека до умерена артериална хипертония.

Артериална хипертония:

 1. Високо налягане – добра новина в метеорологията, лоша новина за кръвообръщението.
 2. Prestarium, 4 mg: високоефективен АСЕ-инхибитор.

Нови медикаменти:

Ефективност и безопасност на Teveten® (епросартан) при тежка хипертония.

 


Увод:

Лекуваме ли правилно сърдечно-съдовите заболявания? Д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Електрокардиология:

ЕКГ-диагностика на предсърдна и камерна хипертрофия. Хипертрофия на камерите.

Рискови фактори:

Висока сърдечна честота при коронарна болест на сърцето.

Лекарствена терапия:

 1. Клинични предимства на Tertensif SR в лечение на хипертоници с диабет тип 2 и микроалбуминурия.
 2. Благоприятен ефект от приложението на АСЕ-инхибитори.

Клинични проучвания:

 1. Ренопротекция, кардиопротекция при захарен диабет тип II и MARVAL.
 2. Zocor® спасява живота при високорискови пациенти.
 


Увод:

Обръщение по повод 40-годишнината на Националната кардиологична болница. Доц. В. Пилософ, изпълнителен директор на НКБ.

Електрокардиология:

ЕКГ-диагностика на предсърдна и камерна хипертрофия. Хипертрофия на предсърдията.

Рискови факторию:

Роля на HDL-холестерола в профилактиката и лечението на коронарната болест на сърцето: препоръки на експертна група.

Захарен диабет:

 1. Какво е най-ефективното повлияване на хипертонията при диабет?
 2. По какъв начин коронарната болест и инфарктът могат да бъдат най-добре повлияни при диабет?

Мозъчно-съдова болест:

Първична профилактика на исхемичните инсулти – част I.

Лекарствена терапия:

•  Telmisartan (Micardis®), 80 mg – нов антихипертензивен медикамент на българския пазар.

•  Nebilet – антихипертензивен бета-блокер с ефект върху ендотелната дисфункция при хипертония.

•  Prestarium 4 mg: Намалява риска от сърдечно-съдови усложнения.

 


Електрокардиология:

Елекрофизиология и клиничен анализ на ST-сегмента – част I.

Мозъчно-съдова болест:

Първична профилактика на исхемичните инсулти – част II.

Захарен диабет:

Намаляване на сърдечно-съдовата заболеваемост при диабет.

Лекарствена терапия:

 1. Фармакологичен механизъм на ATII-рецепторните антагонисти: приложение при лечението на повишеното систолно артериално налягане.
 2. Micardis® (telmisartan): клинична ефективност при монотерапия.
 3. Преглед на наличните статини у нас.
 4. Нитротерапия в нови качествени аспекти. Nitrolingual® spray - Nitronal® aqueous.
 5. Нови клинични доказателства за приложение на Dilatrend.

Знаете ли че . . .

Общ антиоксидантен капацитет на плодовете.

 

 
 

      2000             2001             2002            2003             2004             2005

     2005

 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.