Списание "Наука кардиология" - година 2001

 


Увод:

Здравноосигурителна система – 6 месеца по-късно. Д-р Бойко Пенков, директор на Националната здравноосигурителна каса.

Диагностични насоки:

Как правилно да измерваме артериалното кръвно налягане чрез сфигмоманометрия.

Патофизиология:

Ендотелът, инхибиторите на анготензин – конвентиращия ензим и съдовата болест.

Лекарствена терапия:

Влияние на Physiotens (moxonidine) на нивото на микроалбуминурията, нивата на тромбомодулин и плазминоген-активатор-инхибитор1 при пациенти с есенциална хипертония.

Клинични проучвания:

Diovan (Valsartan) – нови перспективи при лечението на сърдечна недостатъчност.

Съдови заболявания:

Болести на аортата – част I.

Дислипидемии :

Вторични дислипедимии.

 

 


Увод:

Обръщение на проф. д-р Атанас Киряков, дмн, ръководител на Отделение по клинична лабораторна медицина към МБАЛ ”Царица Йоана”, София, и президент на фондация ”Българска липидна лига”.

Клинични насоки:

Първична и вторична профилактика на атерогенния „липиден” риск.

Лекарствена терапия:

Ролята на Lipanor® (Ciprofibrate) в лечението на дислипидемиите.

Рискови фактори:

Насоки за провеждане на програма за регулиране на телесното тегло.

Лекарствена терапия:

 1. Медикаментозно лечение на затлъстяването.
 2. Генеричните антиаритмии не са терапевтично еквивалентни на тахиаритмиите.
 


Увод:

Обръщение на д-р Илко Семерджиев - Министър на здравеопазването.

Клинични насоки:

Антикоагулантна терапия и профилактика. Механизъм на действие на антикоагулантите, фармакокинетика и фармакодинамика.

Лекарствена профилактика :

Профилактика на тромбемболичните усложнения.

Лекарствена терапия:

Механизъм на действие на Betaserc® (Betahistine dihydrochloride):Обект на консенсус.

Патофизиология:

АСЕ–инхибицията и исхимичната болест на сърцето: приложим ли е контролът върху неврендокринния отговор?

Съдови заболявания:

Болести на аортата – част II.

 


Увод:

Здравно осигуряване – неотменен етап на здравната реформа. Проф. Драган Бобев, д.м.н., управител на СБАЛДОХ3, национален консултант по детски болести.

Бременност и сърце:

Бременност и сърдечно-съдови заболявания.

Патофизиология:

Сърдечно-съдово ремоделиране: малките артерии.

Лекарствена терапия:

 1. Мястото на Plendil® в лечение на хипертонията.
 2. Небоволол – една нова възможност за лечение на артериална хипертония.

Съдови заболявания:

Болести на аортата – част III.

 


Увод:

Напредък в кардиологията, 2001. Акад. Илия Томов, Национална кардиологична болница.

Клинични насоки:

Артериална хипертония в детска възраст: диагностичен и терапевтичен подход.

Патогенеза:

Азотният окис и сърдечно–съдовата хомеостаза – част I.

Лекарствена терапия:

 1. Класификация на калциевите антагонисти.
 2. Антихипертензивен ефект на препарата Физиотенс (Slovay Pharma) при пациентки с лека и умерена артериална хипертония в ранен климакс.
 3. Renapril (enalapril maleat) – първият български еналаприл, произведен съгласно световните стандарти.
 4. Лечение на застойната сърдечна недостатъчност с ?–блокери (Carvedilol).
 5. Новости в антиагрегантната терапия. Clopidogrel и неговите терапевтични възможности.
 


Увод:

Обръщение на д-р Борислав Георгиев, главен редактор.

Клинични насоки:

Гръдна болка в детската възраст.

Патогенеза:

•  Азотният окис и сърдечно-съдовата хомеостаза – част II.

•  Сърдечно-съдово ремоделиране. Големите артерии.

Лекарствена терапия:

 1. Амиодарон – сравнителна бионаличност.
 2. Tertesif® SR – новият референтен диуретик за оптимална кардиопротекция.
 3. Терапията със статини: доказателства, показания, открити, въпроси.
 4. Симвастатин спасява живота на високорискови пациенти, показва Изследването за предпазване на сърцето на Оксфордския университет.
 5. Нови нитрати на българския фармацевтичен пазар.
 6. Борбата със затлъстяването в ежедневната практика. Нови успехи в реални амбулаторни условия.
 7. Ангиотензин–рецепторна блокада и ефекти върху управлението на сърдечно-съдовия риск.

 

 
 

      2000            2001            2002            2003            2004            2005

     2005

 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.