Списание "Наука кардиология" - година 2000

 


Увод:

 1. Обръщение на д-р Семерджиев - Министър на здравеопазването
 2. Обръщение на д-р Бойко Пенков – Директор на Националната здравноосигурителна каса

Клинични насоки:

Насоки за превенция на коронарната болест на сърцето в условията на извънболничната медицинска практика

Рискови фактори :

 1. Тютюнопушене и сърдечно съдови заболявания
 2. Затлъстяването в нова светлина

Национална здравноосигурителна каса:

 1. Здравното осигуряване гарантира сигурност на пациентите и адекватно възнаграждение на лекарите.
 2. Коментар по повдигнати въпроси относно юридическия статут на лечебните заведения по закона за лечебните заведения
 


Увод:

Обръщение на проф. д-р Анна Еленкова – Председател на работната група по артериална хипертония към Дружеството на кардиолозите в България, ръководител на клиника по кардиология, Катедра по вътрешни болести, МУ – София.

Клинични насоки:

Насоки за диагностика, лечение и профилактика на усложненията при болни с артериална хипертония. Принципи на поведение в извънболничната медицина.

Лекарствена терапия:

 1. Лечение на артериалната хипертония: преди всичко не причинявай вреда
 2. Инхибиторите на ангиотензин – конвертиращия ензим в съвременното лечение на артериалната хипертония.

Хипертония и възрасти

Артериална хипертония при възрастни хора

Научни фороми:

Изследване показва предимствата на Simvastatin пред А torvastatin за повишение на “добрия” холестерол и нивата на основен протеин, които могат да бъдат от полза срещу сърдечните заболявания .

Национална рамков договор

 1. Приложение №10
 2. Програма по управление на националните здравни приоритети.
 


Увод

Клинични насоки:

Насоки за диагностика и лечение на стабилната стенокардия и остриа коронарен сидром. Принципи на поведение в извунболничната медицинска практика.

Исхемична болест на сърцето:

Терапия за вулнерабилната атеросклеротична плака.

Лекарствена терапия

 1. Фактори, определящи терапията със статини.
 2. Метопролол – клиничен фокус.

Нови медикаменти:

Moxonidine : установяване на нови стандарти за поносимост на антихипертензивните средства с централно действие.

Клинични проучвания:

TRACE - по-дълъг живот за пациентите след миокарден инфаркт.

Национална рамков договор:

 1. Приложение: Програма по управление на националните здравни приоритети.
 


Увод:

Обръщение на проф. д-р Тихомир Даскалов – Преседател на Дружество на Кардиолозите в България, Национален консултант по кардиология, НЦССЗР.

Клинични насоки :

 1. Насоки за диагностика, лечение и поведение при болни със сърдечна недостатъчност в условията на извънболничната медицина.
 2. Насоки за поведение при болни с предсърдно мъждене в извънболничната медицинска практика.

Клинични проучвания:

Агресивното понижаване на LDL–холестерола с atorvastatin води до регресия на атеросклерозата.

Лекараствена терапия

 1. Бета – блокада при сърдечна недостатъчност.
 2. Избирателно подобряване на инсулиновата чувствителност с Moxonidin.
 3. Указания за орална антикоагулантна терапия.

 

 
 

      2000            2001            2002            2003            2004            2005

     2005

 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.