Международни и национални препоръки за поведение при терапията на сърдечно-съдовите заболявания и безплатен достъп до периодика и научна литература

 
 


Препоръки за поведение на Американския колеж по кардиология и Американската кардиологична асоцоация:
http://www.acc.org/clinical/statements.htm

Препоръки за поведение на Европейската асоциация по кардиология:
http://www.escardio.org/knowledge/guidelines/Guidelines_list.htm?hit=quick

Най-богатият сайт с достъп до световната периодика:
http://www.akademisyen.com/author/default.asp

От тук можете да прочетете и запазите в своя компютър нчколко хиляди книги:
http://www.freebooks4doctors.com/

GE медицинска енциклопедия:
http://www.medcyclopaedia.com/

 

 
Други полезни връзки

 
 

ACC Clinical Statements / Guidelines
ACC Guidelines
ACC - Clinical Information
ACC - Expert Consensus Documents
ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With Acute Myocardial Infarction
ACC/AHA Practice Guidelines
Agency for Health Care Policy and Research Guidelines
American Registry of Diagnostic Medical Sonographers
Atlas of Mortality in Europe
British Hypertension Society Guidelines for Hypertension Management

Canadian Thrombosis Interest Group Treatment Guidelines

Cardiac Surgery Clinical Practice Guideline List

Cardialysis Clinical Research, Management & Core Laboratories
Cardiovascular Clinical Trials Forum

CMA Infobase Clinical Practice Guidelines
CMA Cardiothoracic Surgery Practice Guidelines
European Society of Cardiology Guidelines for Patient Management
Health Services / Technology Assessment Text
Heart Transplantation: Guidelines for the Referring Cardiologist
Med Files: Cardiovascular Case Presentations

Monitoring Warfarin Therapy Guideline
National Guidelines Clearinghouse
National Guideline Clearinghouse - Cardiovascular Diseases
National Stroke Association - Stroke Prevention Guidelines
NCEP Cholesterol Management Guidelines
NIH Guidelines
The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure
UCLA Cardiology Clinical Guidelines
UCSD Outpatient Heart Failure Guidelines
University of Washington Physicians - Heart Failure Due to Systolic Dysfunction Guidelines
WHO-ISH Guidelines for the Management of Hypertension
WHO/ISFC Task Force Report - Cardiomyopathy
What's What - Clinical Trials Booklet
World Health Organization Guidelines for the Management of Hypertension
 
     

© 2006 Фондация Академия-Кардиология. Всички права запазени. Уеб дизайн: maiia.